MUZOTWORY 2023

CYKL WARTATÓW MUZYCZNYCH I MUZYKOTERAPEUTYCZNYCH

MUZOTWORY 2023 to cykl bezpłatnych zajęć muzycznych i muzykoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat oraz ich opiekunów (osób dorosłych oraz seniorów). W ramach cyklu odbędą się 4 spotkania (po dwie grupy z podziałem na wiek).

W naszym założeniach zajęcia MUZOTWORY 2023 mają inspirować do indywidualnej ekspresji w ramach form aktywności muzycznej, będą służyć wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Za pośrednictwem odpowiednich narzędzi z zakresu edukacji muzycznej i muzykoterapii uczestnicy będą odbierać bodźce słuchowe, które wyzwolą w nich wrażenia emocjonalne i intelektualne.

Osią tematyczną warsztatów będą hasła-klucze stanowiące podstawę do interpretacji muzycznych: Dźwięki Emocji, Dźwięki Natury, Ruch i Rytm, Świat Instrumentów.

Podczas każdego z czterech warsztatów za pomocą innowacyjnych form aktywności prezentowane będą różne aspekty tematyki warsztatów. Podczas zajęć zostaną wykorzystane takie formy jak: mowa, śpiew, ruch z muzyką oraz gra na instrumentach. Istotnym elementem MUZOTWORÓW 2023 będzie rozwijanie umiejętności interpretacji i wyrażania spostrzeżeń związanych ze sztuką muzyczną przez uczestników.

Terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale też bezpośrednie tworzenie muzyki w kontekście zaproponowanej tematyki zajęć. Dzieci biorące udział w zajęciach będą aktywizowane poprzez śpiew, taniec oraz bezpośredni udział w komponowaniu i odtwarzaniu piosenek i utworów muzycznych. Ich twórczość będzie spontaniczna, będzie powstawać na skutek własnych interpretacji i odczuć.

Warsztaty mają charakter uniwersalny, dzięki czemu udział mogą wziąć w nich zarówno osoby niezwiązane jak i te żywo zainteresowane dziedziną sztuki jaką jest muzyka.

Czas trwania jednej grupy warsztatów to ok. 80 minut. Zajęcia będą odbywały się z podziałem na grupy. Maksymalna liczba uczestników pojedynczych grup warsztatów to 20-30 osób. Warszaty będą odbywać się w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Elsnera 5.

Zapisy:
W przypadku braku miejsc w grupie młodszej zapraszamy na grupę starszą o godzinie 13:30. Zapisy poniżej, prosimy o zaznaczenie wieku 12 l.


Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, a także dzieci i młodzież z Ukrainy przebywająca na terenie Lublina.

Zakładamy realizację programu uwzględniającego aktywne włączenie się opiekunów dzieci w udział w zajęciach.


Nazwa warsztatów MUZOTWORY składa się z dwóch połączonych ze sobą pojęć: muzyki oraz tworzenia. Ma za zadanie akcentowanie twórczych walorów muzyki oraz obrazowanie synergii pomiędzy sztuką muzyczną i kreowanymi przez nią odczuciami zmysłowymi.

Zadaniem MUZOTWORÓW jest zabranie młodych odbiorców w nieograniczony świat odczuć i interpretacji. Dzięki MUZOTWOROM zostanie stworzona nowa, subtelna przestrzeń zbudowana na dźwiękach, która bez wątpienia uwrażliwi, rozwinie i zintegruje razem wszystkich uczestników zajęć.


Zapraszamy!


Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin.